Referenc lista:

Mesto izvođenja radova: Novi Sad, Beograd, Elemir, Kikinda

Godina izvođenja: 2009. – danas

Vrednost radova: 15.716.000 RSD

Investitor: NIS NAFTAGAS

Kratak opis vrste radova: 

 • Sanacija hidroizolacije fontane i keramičarski radovi
 • Izrada novog separatora masti sa hidroizolacijom i betonskim radovima
 • Izrada novog kulijea fasade
 • Molerski i podopolagački radovi u Beogradu Jugopetrol
 • Hidroizolacija spojeva centralne kupole
 • Izrada epoxidnog poda garaža
 • Rekonstrukcija fontane hidroizolacija i keramičarski radovi
 • Izrada epoxidnog poda garaža
 • Zaptivanje spojeva kupole do merkatora
 • Zaptivanje spojeva glavne kupole
 • Hidroizolaterski i keramičarski radovi
 • HidroizolacijaPP bazena i rashladnih tornjeva u Elemiru
 • Sanacija PVC rezervoara sa polester smolama, Kikinda

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2012.

Vrednost radova: 987.000 RSD

Investitor: TEHNOLOŠKI FAKULTET

Kratak opis vrste radova: Hidroizolaterski radovi

Mesto izvođenja radova: Bečej

Godina izvođenja: 2012.

Vrednost radova: 1.356.000 RSD

Investitor: AGROCENTRUM

Kratak opis vrste radova: Izrada epoxidnog poda skladišta

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 360.000 RSD

Investitor: ALEKSANDAR GRADNJA

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija suterena trezora

Mesto izvođenja radova: Zrenjanin

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 2.750.000 RSD

Investitor: BEOHEMIJA -INHEM

Kratak opis vrste radova: Izrada epoksidnog industrijskog poda skladišta

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009. i 2010.

Vrednost radova: 1.200.000 RSD, 1.420.000 RSD

Investitor: CITY GRADNJA DOO

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija temelja elastomernim trakama

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2010.

Vrednost radova: 11.000.000 RSD

Investitor: RACA KOMERC

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija suterena i terasa cementnim premazima

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 798.000 RSD

Investitor: FERMEX

Kratak opis vrste radova: Epoxi pod na utovarnim rampama

Mesto izvođenja radova: Bačka Palanka

Godina izvođenja: 2013.

Vrednost radova: 267.850 RSD

Investitor: FERTIL DOO – VIKTORIJA GROUP

Kratak opis vrste radova: Epoxi pod na utovarnim rampama

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 1.267.000 RSD

Investitor: IZOBIT INŽENJERING

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija temelja elastomernim trakama

Mesto izvođenja radova: Pančevo

Godina izvođenja: 2013.

Vrednost radova: 3.360.000 RSD

Investitor: HIP AZOTARA

Kratak opis vrste radova: Sanacija neutralizacionih bazena i kiselo otporna keramika

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 235.000 RSD

Investitor: Dragan Stevanović

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija dilatacionih spojeva

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2010.

Vrednost radova: 1.190.000 RSD

Investitor: HOTEL PARK

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija starog dela hotela

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009. i 2010.

Vrednost radova: 185.000 RSD i  185.000 RSD

Investitor: KONVVEST DOO

Kratak opis vrste radova: Hidrozolacija terasa i kupatila; Hidroizolacija temelja elastomernim trakama

Mesto izvođenja radova: B. Maglić

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 860.000 RSD

Investitor: BIRO NEPTUN

Kratak opis vrste radova: Epoxidni pod crpne stanice

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2012.

Vrednost radova: 886.000 RSD

Investitor: MEDICINSKI FAKULTET

Kratak opis vrste radova: Hidroizolaterski i limarski radovi

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 480.000 RSD

Investitor: ALEKSANDAR GRADNJA

Kratak opis vrste radova: Epoksidni premaz suterena

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009.

Vrednost radova: 2.500.000 RSD

Investitor: ALEKSANDAR GRADNJA

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija suterena penetratom

Mesto izvođenja radova: Pančevo

Godina izvođenja: 2011.

Vrednost radova: 486.000 RSD

Investitor: JUGOGRADNJA

Kratak opis vrste radova: Izrada epoxidnog poda

Mesto izvođenja radova: Novi Sad

Godina izvođenja: 2009. i  2010.

Vrednost radova: 3.200.000 RSD i 2.870.000 RSD

Investitor: TEHNOGRADNJA DOO

Kratak opis vrste radova: Hidroizolacija temelja elastomernim trakama; Hidroizolacija ravnog krova parne brane i završnog sloja