Industrijski podovi

Industrijski podovi su klasifikovani kao sistemi izrade, jer se postavljaju u nekoliko faza (koraka) i više komponenti A,B,C. Jedno im je zajedničko a to je priprema podloge koja je presudna za dobar kvalitet i dugovečnost eksploatacije. I kod novih i kod starih podloga je u fazi pripreme bitno da podloga ima dobru marku betona i da je urađena hidroizolacija ispod betonske podloge jer vlažnost podloge ne seme biti viša od 6%, potom se podloga mora prebrusiti sa namenskom mašinom na suvo, tj skinuti površinski sloj cca 2mm (cementno mleko) jer je to najslabiji deo podloge i otvoriti strukturu zrna u betonu da može primiti prajmere kao pred fazu glavnog izlivanja

U zavisnosti namene, mehaničke i hemijske otpornosti mogu se podeliti u nekoliko grupa:

1. Epoxidni i poliuretanski sistemi u vidu premaza i samoliva d=1,0-2,5 mm

2. Pvc podne obloge VINFLEX u kockama 50×50 i rolnama 200×1600

3. Cementni podovi na bazi polimer cementa samorazlivajući