Hidroizolacija ravnih krovova

Od zavisnosti od namene, ravni krovovi se dele na PROHODNE i NEPROHODNI a od toga u velikoj meri zavisi izbor materijala za sanaciju i izradu hidroizolacije istog. Prohodni krovovi moraju imati mehaničku zaštitu preko hidroizolacije zbog odvijanja saobraćaja, i to su najčešće betonske kocke dimenzija 20×20 ili 30×30 postavljene u sloju peska d=3-5cm, sa zalivenim fugnama bitumenom ili cementnim malterom.

Kod sanacije hidroizolacije takog krova NEOPHODNO je podići sve betonske kocke, sakupiti pesak ispod njih, (prosejati ga il zameniti novim) kocke očistit, oštećene zameniti novim, i nakon odrađene hidroizolacije iste vratiti u sloju novog peska.

Hidroizolacioni sloj se može odraditi na nekoliko načina:

1. Sa dva sloja bitumenske hidroizolacione trake zavarene plamenom i to:

    • prvi sloj sa oksidiranim bitumenom d=4mm kao sloj za odvajanje stare od nove
    • drugi sloj obavezno sa SBS ili APP polimerom modifikovanom bitumenskom trakom d=4mm, koja mora imati posip od mineralnog škriljca kao zaštita od UV zračenja ako je u pitanju NEPROHODAN krov

HPIM0485

2. Sa PVC membranom d= 1,5-2,0 mm koja se vari toplim vazduhom i mehanički se pričvršćuje za podlogu  

 hidroizolacije 2

3. Sa poliuretanskim premazima u dva sloja (bele boje i transparentni koji su idealni za terase preko keramičkih pločica)

hidroizolacija 3

Hidroizolacija podruma i temeljne ploče – novi objekti

Kod izrade novih podruma i temeljnih ploča hidroizolacija se može izvesti na nekoliko načina:

  1. Sa dva sloja bitumenske hidroizolacione trake zavarene plamenom i to SBS ili APP polimerom modifikovane trake
  2. Sa PVC membranom d= 1,5-2,0 mm koja se vari toplim vazduhom i mehanički se pričvršćuje za podlogu
  3. Polimer-cementnim hidroizolacionim masama (malterima, elastičnim i krutim)

Kod ovih hidroizolacija na novim objektima, neophodno je kod ugradnje da postoji široki otkop oko objekta jer se ove hidroizolacije postavljaju isključivo sa spoljne strane objekta.

Sanacija hidroizolacije podruma i temeljne ploče – stari objekti

Ovde je situacija kompleksna tj sanacija hidroizolacije zavisi od dosta faktora, ali u osnovi je zajedničko to što se u 90% slučajeva rade sa materijalima na mineralnoj osnovi zbog negativnog pritiska i to su uglavnom polimer-cementne hidroizolacione mase u vidu maltera i premaza.

Priprema podloge je presudna u ovakvim slučajevima, i vrsta materijala od koje su izrađeni spoljni zidovi podruma (beton, puna cigla ili u najgorenm slučaju šuplji blok) i podna ploča, jer kod izuzetno jakih podzemnih voda dolazi do pucanja podne ploče ako nije armirana kako treba ili nema potrebnu debljinu, pa je potrebno staru ili izlupati i izvaditi ili preko nje novu izliti.

Iz našeg iskustva do procurivanja vode u podrume dolazi na mestima sastava AB ploče i zidova, pa se tim mestima posvećuje najveća pažnja, i isti se obezbeđuju sa Combiflex sistemom (kombinacija PVC traka i epoxidnog maltera.

IMG_20130803_154237_832